Onafhankelijke consultancy sinds 1992

                       Galerij 3, 1411 LH  Naarden

                         tel.: 035 6943060 / fax: 035 6951632

 

home

diensten

Drs Ruud H. Veenstra RA

publicaties

actualiteiten

archief

disclaimer

                          

 

. Ondersteuning advocatuur, magistratuur en client als deskundige en arbiter in juridische procedures

. Advisering en arbitrage bij dilemma's, conflicten en geschillen

. Bijzondere onderzoeken en contra-expertises

 

. Evaluatie kwaliteit en functioneren accountantscontrole, waaronder informatica en wiskundige steekproeven

. Redesign auditing en accountancy in groeiende en internationale ondernemingen, volkomen controle en process-oriented auditing

. Verslaggeving en waarderingsvraagstukken, nationaal en internationaal

. Kwaliteitsbeheersing administratieve en logistieke processen (elektronische en niet-elektronische systemen)

. Optimalisering en integratie administratieve processen

. Bedrijfseconomische en controle vraagstukken

 

. Counseling accountants en accountantskantoren terzake van beleid en bijzondere problematieken

 

. Selectie en keuze van accountantskantoor en externe en interne accountant

terug   home